Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

argaiv1735

W ramach programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” 7 lutego 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie – tym razem z Nadkomisarz Policji KPP w Puławach Barbarą Czerwonką. Temat spotkania to „Prawna ochrona dóbr osobistych w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I – III. Pani Nadkomisarz w sposób jasny i zrozumiały dla młodzieży poruszyła bardzo istotne sprawy. Pierwszy poruszony problem dotyczył demoralizacji i jej głównych czynników: włóczęgostwa, alkoholizmu, nierealizowania obowiązku szkolnego, udziału w grupach przestępczych. Przybliżone zostało również uczniom pojęcie czynu karalnego oraz konsekwencji popełniania takich czynów. Bardzo istotnym tematem, jaki został poruszony przy okazji tego spotkania, był temat dotyczący zasady równości i poszanowania ludzkiej godności. Równie dużo informacji uczniowie usłyszeli na temat bezpieczeństwa w sieci oraz przestępstw internetowych.
Dorota Tadasiewicz

dsc09939.jpg

Copyright © PG NR 1 w Puławach 2017